بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

تقدیم به مرگ -۴

۱۴ دی ۹۵ ، ۰۳:۲۱
نویسنده : کازی وه

می‌دانستم

به مرگ جرعه‌ای چای گرم تعارف کرده‌است

نه آنکه بخواهد مرگ را بفریبد،

می خواست با مرگ رفاقت کند.

احمدرضا احمدی

احمدرضا احمدی بی‌قافیه تقدیم به مرگ ساعت ده صبح بود مرگ