بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

دختر دیوانه و پسر معطر

۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۵۴
نویسنده : کازی وه

فروغ و ویسواوا خواندیم. قهقهه زدیم. بوسیدیم. در یکدیگر حل شدیم و مثل سکوت بین دو کلمه محبت آمیز، عریان بودیم.