بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

امروز صبح کدام چراغ‌ها خاموش می‌شوند؟

۱۴ دی ۹۵ ، ۰۲:۵۵
نویسنده : کازی وه

مرگ از بین رفتن روشنایی نیست،

خاموش کردن چراغ است

آنگاه که روشنایی سپیده‌دم پدیدار می‌شود.

رابیندرانات تاگور

بی‌قافیه تاگور رابیندرانات تاگور