بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

هنوز نمی‌خوام باور کنم این اتفاقا افتاده

۱۳ آبان ۹۹ ، ۰۱:۴۲
نویسنده : کازی وه

و از اینجا به بعد آبان رو نمی‌کشم.