بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

بزرگواری زورکی

۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۳:۰۱
نویسنده : کازی وه

عطای کتاب محبوبم که پنج ماه است پس نیاورده را به ندیدن قیافه نحسش بخشیدم!