بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

۳

۱۷ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۹
نویسنده : کازی وه

امیدوارم همتون قربانی خیسی دست یه فرد ناشناس روی دستگیره در بشید تا معنای واقعی تهوع رو با گوشت و خونتون حس کنید.