بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

یک

۱۹ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۴
نویسنده : کازی وه

چه دلتنگی‌ای می‌کنه این بازیکن.