بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

شما چه چیزی با خودتان می‌برید؟

۸ مهر ۹۶ ، ۲۰:۴۴
نویسنده : کازی وه

یکی از سوال‌های پرسشنامه این بود که اگر بخواهید برای همیشه بروید چه چیزهایی با خودتان می‌برید؟

من نوشتم هیچی. واقعاً هم هیچی.