بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

نمی‌دانم مخاطب این منادا کیست

۸ مهر ۹۶ ، ۰۳:۲۶
نویسنده : کازی وه

من را از خودم و خودم را از دست من نجات بده.