بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

و با هر ضربی که می‌زنید به توان دو می‌رسند

۴ شهریور ۹۶ ، ۰۲:۲۱
نویسنده : کازی وه

وقتی چند نفری غمگین‌ترین آهنگ‌ دنیا را توی ماشین فریاد می‌زنید با هر عربده‌ای که می‌کشید آن موزیک یک درجه روشن‌تر می‌شود.