بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

الف سین لام

۲۱ تیر ۹۶ ، ۰۳:۵۲
نویسنده : کازی وه

روی قبرم بنویسید سه قصه ناتمام داشت که دخلش را درآوردند.