بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

۵۱۰

۱۹ تیر ۹۶ ، ۲۲:۴۹
نویسنده : کازی وه

فرار رو به عقب از خوب‌های نجات دهنده از وضع موجود.