بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

۲۱

۱۷ خرداد ۹۶ ، ۰۰:۵۸
نویسنده : کازی وه

خدایا کمکش کن با دردهاش کنار بیاد.