بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

بی‌قافیه (۱۶)

۲ خرداد ۹۶ ، ۰۴:۱۳
نویسنده : کازی وه

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ

هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ