بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

خطر انفجار!

۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۵۸
نویسنده : کازی وه

بعضی روزها هم باید روی پیشانیم بنویسم قابل اشتعال به هیچ وجه نزدیک نشوید.