بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

رأی میدهم

۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۲۵
نویسنده : کازی وه

وقتی ایده‌آل نیست و‌ دسترسی بهش سخته تو چه کار می‌کنی؟ من از بین افراط و اعتدال، اعتدال رو انتخاب میکنم.