بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

شمارش معکوس

۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۱۵
نویسنده : کازی وه

تا شنبه سکته میکنم و همین جسم ناقصمم از دست میدم.