بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

کجا بنویسمش که یادم بماند؟

۲۲ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۳۶
نویسنده : کازی وه

همه چیز ارزش تجربه‌کردن دارد. همه چیز خواننده..