بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

یکیش خود من

۲ بهمن ۹۵ ، ۰۶:۱۷
نویسنده : کازی وه

چقدر ناراحت کننده است اگر شریکی برای اتفاقات شیرین زندگیمان نداریم.