بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

هرکسی یار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش

۱۹ دی ۹۵ ، ۲۰:۲۰
نویسنده : کازی وه

مهمترین چیزی که در زمان رابطه داشتن با آدم‌ها باید یاد داشته‌باشی:

اعتقاداتت مال خودت

اعتقاداتشان مال خودشان