بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

خوابگاه و شب های ناتمامش

۱۳ آذر ۹۵ ، ۰۳:۱۶
نویسنده : کازی وه