بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

۳۴۸

۲۵ آبان ۹۵ ، ۱۲:۲۱
نویسنده : کازی وه

جلوی چیزی که قراربود بهم تحمیل شود را گرفتم و نگذاشتم خواسته های دیگران بهم دیکته شود. الان نمیدانم باید به خودم افتخارکنم که قوی بودم و کوتاه نیامدم یا گریه کنم که سر کمترین حقم؛ حق انتخاب هم باید با عده ای دربیفتم.

× بودن مهشید توی زندگیم همیشه برکت داشته. وقتی باهاش حرف میزنم اتفاق های خوب از در و دیوار که نه، اما آسه آسه از سوراخ سمبه ها در زندگی ام سر میخورند. خدا مهشیدهای همه را حفظ کند. آمین!