بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

#

۲۱ آبان ۹۵ ، ۱۷:۵۴
نویسنده : کازی وه

نوشتن کار من نیست

ننوشتن هم