بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

آرزوها

۴ آبان ۹۵ ، ۰۳:۰۹
نویسنده : کازی وه

کاش روزهایم انقدر پرشوند و سرم چنان شلوغ که اصلا شیوه فکرکردن یادم برود.