بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

یک داستان کوتاه غم انگیز

۲۹ مهر ۹۵ ، ۰۳:۴۱
نویسنده : کازی وه

از وقتی مهرخروج توی پاسپورتش خورد ۱۴ روز است که دست هایش را نگرفته ام. بدتر از آن که بعد از شش سال هنوز یک عکس دو نفره درست و حسابی هم نداریم.