بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

حتی نومیدی را از من گرفته‌اند

۳ مهر ۹۵ ، ۲۳:۳۶
نویسنده : کازی وه

در چه کنم‌های بی رفتن سفر

صبوری سندباد را از من گرفته‌اند

اما من

گرداب به گرداب

از شوق رسیدن به کرانه موعود

توفان‌های هزار هیولا را طی خواهم کرد

پس زنده باد امید!

سیدعلی صالحی