بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

یکم

۳ مهر ۹۵ ، ۱۷:۴۳
نویسنده : کازی وه

همه چیز در آرامش به سوی ویرانی می‌رفت.

عباس معروفی/ سال بلوا

سال بلوا عباس معروفی