بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

پایان یک مکالمه

۱۸ خرداد ۹۵ ، ۰۱:۴۱
نویسنده : کازی وه

ستایشش می‌کنم. با همه وجودم. 

دخترخاله هفده ساله درگیر و غمگینم را که برای آینده اش می‌جنگد. با همه سختی هایی که هست. با همه چیزی که هست.

بیشتر بجنگ کوچولو

سهم تو از این زندگی بیشتر از این حرف هاست.