بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

نه صفر نه صد

۲۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۱۹
نویسنده : کازی وه

دنیا به تو فرصت این را نمی‌دهد که همه کارهایی که دوست داری را انجام بدی‌. نه حتی نیمی را. نه شاید یک چهارم. اما اگر توانستی یک هشتمش را انجام بده. کاچی به از هیچی. البته مگر اینکه بخواهی در دسته آدم های مزخرف قرار بگیری. صفر و صدی ها را می‌گویم.