بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

توضیح اضافات

۲۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۷:۲۵
نویسنده : کازی وه

دنبال عصر می‌گردم. ترجیحاَ پاییزی و خیس!