بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

لعنت به دهان آدم های بی فکر

۲۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۶:۴۹
نویسنده : کازی وه

آن روز که توی وبلاگ گاو صندوق حرف هایم خواندم که دو دقیقه می‌تواند زندگی آدم را از این رو به آن رو کند پیش خودم گفتم آره راست می‌گوید. اما هیچ وقت فکرش را نمی‌کردم که ۲۴ ساعت بعد زندگی یک نفر نه. زندگی یک خانواده با یک جمله به باد برود... هیچ وقت...

برایم دعا کنید. اگر دلتان خواست...