بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

ماکارونی خوشمزه و چرب و چیلی مامان از غذاهاییست که می‌تواند در لیست خوردن تا ترکیدن قرار بگیرد.