بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

12+1

۱۳ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۵۶
نویسنده : کازی وه

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر

من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

شهریار