بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

قصه ها

۲۲ بهمن ۹۴ ، ۰۰:۴۵
نویسنده : کازی وه

هرکس برای نوشتن قصه اش روشی دارد. قصه های من همیشه از وسط شروع می شوند.