بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

از کلکسیون عدالت های دنیا

نویسنده : کازی وه

آدم اگر عاشق باشد میمیرد

اگر عاشق هم نباشد میمیرد...