۳

امیدوارم همتون قربانی خیسی دست یه فرد ناشناس روی دستگیره در بشید تا معنای واقعی تهوع رو با گوشت و خونتون حس کنید.

۳
About me
اینجا مقر خوبی برای نوشته‌های پراکنده و بی‌ربط است.
پست‌های بخش خوندشون ضرر نداره را از دست ندهید. از ما گفتن بود.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان