+آبجی بی خانمان یعنی چی؟

-یعنی کسی که خونه نداره

+ خب این خوبه یا بد؟

- بستگی داره. بعضیا خونه شونُ رها می کنن، همه زندگیشونُ می ریزن تو یه کوله و میرن واسه خودشون تو کوچه و خیابون و این شهر و اون شهر زندگی می کنن. بعضیام هستن از اولش خونه ندارن و حسرتش به دلشون میمونه.

+ خب اگه اونایی که خونشونُ رها میکنن بدنش به اونایی که از اول خونه نداشتن بهتر نیست؟

-...

+ ها؟ نمیشه؟

- چرا. فکر کنم اینجوری کلی از مشکلای دنیا کم میشه.

#چلاندنی ها