کازیوه

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

رزومه‌ای پر و پیمان

به مرحله‌ای رسیدم که نمی‌دونم توی شلم بیشتر مهارت دارم یا خیالبافی :-؟

 • ۰ خوشمان آمد
  • کازی وه
  • شنبه ۱۱ آذر ۹۶

  نمی‌دانم هنوز تصمیم نگرفتم

  اگر الان دو میلیون توی جیبم داشتم حاضر بودم ۷۰۰ تومن بدهم موهام را رنگ کنم؟ اگر ۷۰۰ تومن داشتم چی؟ ۸۵۰ چی؟ کدام دردش کمتر است؟ اگر نه، به خاطر این است که بعدش باید کاسه گدایی دستم بگیرم یا چون نمی‌خواهم اصولم را زیر پا بگذارم؟ 

 • ۰ خوشمان آمد
 • ۸ حرفی بزن
  • کازی وه
  • دوشنبه ۶ آذر ۹۶