کازیوه

۱۴ مطلب با موضوع «کادر» ثبت شده است

اندوه، شادی، عشق، درد، ترس و دیگران

 • ۰ خوشمان آمد
 • ۵ حرفی بزن
  • کازی وه
  • جمعه ۱ بهمن ۹۵

  باد ما را با خود خواهد برد!

 • ۰ خوشمان آمد
 • ۴ حرفی بزن
  • کازی وه
  • دوشنبه ۱۵ آذر ۹۵

  دو رفیق، دو هم‌نشین، دو همدم همیشگی.

  #کادر

 • ۰ خوشمان آمد
  • کازی وه
  • يكشنبه ۱۵ فروردين ۹۵

  حلزونی که مُرده بود...

  #کادر

 • ۰ خوشمان آمد
  • کازی وه
  • چهارشنبه ۵ اسفند ۹۴

  برف ندیدگان

  #کادر

  از وقتی راه افتادیم هی پرسید "کی می رسیم؟ کو برفا؟ کی می رسیم برف بازی کنیم؟ هنوز نرسیدیم؟"

  گفتم "کارتون شرک رو دیدی؟"

  گفت "معلومه که آره!"

  گفتم "تو قسمت دومش وقتی دارن میرن خونه فیونا اینا خره هی میپرسه رسیدیم؟ هنوز نرسیدیم؟ پس کی میرسیم؟ مگه تو خر شرکی که انقدر سوال می پرسی؟"

  ساکت شد.

  من چشم هام رو ریز کردم تا دونه های ریز و سابیده برف رو که به شیشه جلو می خوردن ببینم که یکدفعه جیغ کشید "دیدم. دیییییدم.. اوناها! کوه رو نیگاااا! خودم دیدم... بررررررف!

  تموم راه برگشتم مجبورمون کرد این آهنگ رو گوش بدیم:


  #چلاندنی ها

 • ۰ خوشمان آمد
 • ۱۳ حرفی بزن
  • کازی وه
  • دوشنبه ۲۶ بهمن ۹۴

  یک لیوان چای به صرف برف

  #کادر

 • ۰ خوشمان آمد
 • ۷ حرفی بزن
  • کازی وه
  • پنجشنبه ۲۲ بهمن ۹۴

  بهشت از پشت شیشه های خیس

  #کادر

 • ۰ خوشمان آمد

  گربه گرسنه

 • ۰ خوشمان آمد
 • ۰ حرفی بزن
  • کازی وه
  • چهارشنبه ۲۵ آذر ۹۴

  لب کارون

 • ۰ خوشمان آمد
 • ۰ حرفی بزن
  • کازی وه
  • جمعه ۱۳ آذر ۹۴

  گاهی به آسمان نگاه کن ۴

 • ۰ خوشمان آمد
 • ۰ حرفی بزن
  • کازی وه
  • سه شنبه ۱۰ آذر ۹۴