کازیوه

۱ مطلب با موضوع «گمشده» ثبت شده است

از تاریکی قلبم پناه برده بودم به شعر

از شعر به کجا؟