عشقولانه‌های کازیوه

جهنم همین جاست. جایی که از کسی که این همه دوستش دارم جدا افتاده‌ام.

۴
About me
اینجا مقر خوبی برای نوشته‌های پراکنده و بی‌ربط است.
پست‌های بخش خوندشون ضرر نداره را از دست ندهید. از ما گفتن بود.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان