کازیوه

کازیوه

با گربه‌ها حرف می‌زنم، شب‌ها توی خواب سوت می‌زنم و پنج‌شنبه‌ها با عمه‌ام زل می‌زنیم توی صورت هم که هرکی خندید بازنده است، بعد از مرگ کسی که هیچ‌وقت هم را ندیدیم عاشقش شدم، از چاقی مفرط رنج می‌برم، تا ۱۴۰۰ موهایم را کوتاه نمی‌کنم و قرار است لیسانسم را پنج ترمه بگیرم اما شما باور نکنید!

سخت است. اینکه هر چند وقت یکبار مجبوری دل بکنی و فراموش کنی سخت است. سخت‌تر است. اینکه هر چند وقت یکبار بهتر است دل ببندی و از نو شروع کنی سخت‌تر است.