بعد از مدت ها نشسته ام به وبلاگ خوانی. از اینکه کلی نوشته نخوانده و لینک ضبط کرده دارم که بگذریم. از اینکه چندتا از وبلاگ های فسیلی که گذاشته بودم برای خواندن را شرکت هایشان بسته اند که بگذریم. از اینکه چند نفر در این مدت ازدواج کرده اند و تولیدمثل راه انداختند و از خیلی چیزهای دیگر هم که بگذریم. باید بگویم خیلی خوشحالم که هنوز می نویسید. خیلی ممنون که می نویسید. با همه ترس و لرز و محدودیت ها و فیلترینگ های ناعادلانه خیلی مخلصم که هنوز مینویسید.