در هنگام وقوع پدیده اخلاق‌سگی، همه تلاشم را می‌کنم تا کمترین آسیب را به دیگران بزنم. اینجور وقت‌ها می‌شود من را زیر پتو در حالیکه یک بسته شکلات تلخ را یکجا بلعیده ام با دو بطری شیرکاکائو و سه بسته خالی آدامس بادکنکی پیداکرد. شبیه جوجه تیغی ای که تیغ‌هایش را جای پرتاب به بدن خودش فروکرده است.