آدم هیچوقت نمی‌فهمد تغییرات فیزیولوژیکی که بواسطه پریود شدن رخ می‌دهد تا چه حد در احساس دلتنگی و غم و غصه‌اش نقش داشته. همه فرمول‌ها و معادلات و پارامترها در بازی بین دلتنگی و دوری در زمین پریودی رنگ می‌بازند. همه بازنده‌اند. تماشاچیان های های گریه میکنن و بازیکن‌ها از شدت اندوه فشرده‌اند. به خودت میایی که پاهات را زدی به بخاری و در آرزوی بغل بابا، مامان و برادر و خواهرت غرق شده. هیچ کس نجاتت نمی‌دهد. نجات دهنده پای بخاری ذوب شده است.