بی‌قافیه (۱۶)

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ

هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

۰
About me
اینجا مقر خوبی برای نوشته‌های پراکنده و بی‌ربط است.
پست‌های بخش خوندشون ضرر نداره را از دست ندهید. از ما گفتن بود.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان