He'y

باید بروم بالهای پروانه‌ها و پرستو‌ها و بقیه چرندگان عالم را بکنم بگذارم روی شانه‌ام و توی خیابان پرواز کنم و همینطور که بال بال می‌زنم و تلاش می‌کنم هیکل سنگینم را در هوا نگه‌ دارم فریاد بکشم بله شد. بالاخره شدددددد.

۰
About me
اینجا مقر خوبی برای نوشته‌های پراکنده و بی‌ربط است.
پست‌های بخش خوندشون ضرر نداره را از دست ندهید. از ما گفتن بود.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان