نوشتم امیدوارم از این بحران نجات پیدا کنی و در بحران‌های بعدی هم موفق باشی. فرستادمش. از این حجم واقع‌گرایی گرخیدم.